Bedrijven

Iedere werkgever weet dat een gezonde en tevreden werknemer betere prestaties levert. Financiële problemen van de medewerker staan dit soms in de weg.  Ze kosten de werkgever veel geld: De werknemer is vaker ziek. Het verwerken van loonbeslag kost tijd en geld. De medewerker is minder productief, het risico op fraude neemt toe.

Je kunt als werkgever met gekromde tenen al deze problemen aanzien of er iets aan doen. Zelf de medewerker helpen kan je in de positie plaatsen dat de medewerker gaat denken dat je zijn problemen wel voor hem oplost. Bovendien wil je als werkgever je met andere zaken bezig houden dan met de financiële problemen van een medewerker.

Om toch niet aan de kant te blijven staan kun je als werkgever de medewerker ook aanbieden om met de hulp van een budgetcoach zijn financiële huishouding op orde te brengen. Dit gebeurt vanzelfsprekend alleen met inspraak van de medewerker en met inachtneming  van zijn privacy.

Door de begeleiding van een budgetcoach aan te bieden hebt u de garantie dat de medewerker verder gaat dan het uitspreken van mooie beloftes. Door te kiezen voor een budgetcoach die het werk van bewindvoerders kent bent u er bovendien van verzekerd dat de medewerker zich bewust wordt van de eventuele gevolgen wanneer hij er niet in slaagt zijn financiën op orde te brengen.

U kunt er ook voor kiezen om uw Hr-medewerkers of afdelingshoofden te laten trainen op het gebied van financiële zorgverlening. Zie pagina: Training. Wilt u vrijblijvend contact met mij als budgetcoach en/of trainer neem dan contact op via het contactformulier.