Particulieren

Veel mensen raken door omstandigheden of door onkunde het overzicht over hun financiën kwijt. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn: slapeloze nachten, schaamte, onzekerheid, relatieproblemen en depressieve gevoelens.

Financiële zorgen leiden er toe dat je vaak alleen nog problemen ziet. Het is geen schande om, wanneer dit gebeurt, de hulp in te roepen van een onafhankelijke buitenstaander, een financiële zorgverlener.

De steun van een budgetcoach kan in dat geval wonderen verrichten. Een budgetcoach kan niet de verantwoordelijkheid voor je geldproblemen van je overnemen. Hij of zij kan je wel helpen om er grip op te krijgen, kan je helpen je financiële mogelijkheden vast te stellen en kan je steunen bij het nemen van beslissingen.

Soms hebben mensen door problematische schulden of doordat ze geestelijk of lichamelijk hun financiële belangen niet kunnen behartigen de hulp nodig van een bewindvoerder. In dat geval is de bewindvoerder de bemiddelaar tussen jou en de schuldeisers of het is degene die in opdracht van de rechtbank je financiën regelt.

Gelukkig kunnen problematische schulden worden voorkomen door tijdig de hulp in te roepen van een budgetcoach of bewindvoerder die samen met jou naar je huishoudboekje kijkt.

Wil je vrijblijvend contact met de budgetcoach voor Amersfoort en omstreken neem dan contact op via het contactformulier.